Facebook
Kategorie

Sálavá deska GRENATHERM 1200x600x25 mm

Sálavá deska GRENATHERM 1200x600x25 mm
Model: Grenatherm 1200x600x25 mm
Dostupnost: Dlouhodobě nedostupné
CZK
1563
Množství:  

MINIMÁLNÍ ODBĚR 5 ks !!!

Konstrukční sálavá deska pro stavbu teplovzdušných krbů.

Díky této nové technologii stavby krbu můžete pomocí ručních nástrojů na dřevo postavit sálavý krb. Tyto možnosti byly do nedávna nemožné.

Proč sálavý teplovzdušný krb?

Sálavý teplovzdušný krb v první fázi topení ohřívá vzduch klasickým způsobem, kdy mřížkami poskytuje rychlé teplo do vytápěného prostoru. Po prohřátí Grenathermu začíná krb předávat tepelnou energii skrze svůj druhý plášť sáláním. Poměr předávání tepleného výkonu krbu se tedy dělí mezi konvenční vytápění vzduchem (pomocí mřížek) a sáláním. Různými technologickými postupy stavby a správným výběrem krbové vložky lze docílit akumulačních vlastností krbu. Akumulační vlastnosti krbů začínají být díky stále menší energetické náročnosti budov nutností. Dosáhnete rozložení tepelného výkonu v čase.

SÁLAVÁ KONSTRUKČNÍ DESKA PRO STAVBU KRBŮ

Sálavé teplo je pro člověka zdravé, přirozené a příjemné. Prohřívá elektromagnetickým zářením stejně jako Slunce, ohřívá předměty, stěny, lidi, nikoli však vzduch mezi nimi. Sálavé teplo tedy nelze vyvětrat. Sálavé materiály z teplovzdušného krbu odvádějí tepelnou energii, což zmírňuje riziko přepalování vzduchu. Sálavý teplovzdušný krb také snižuje vysušování vzduchu ve vytápěném objektu. Tato technologie stavby krbu dále snižuje teplotní rozdíly ve vytápěném prostoru. Pouze horkovzdušné vytápění bez sálání způsobuje vznik vyšších teplot u stropu, než u podlahy.

Charakteristika desky:

Jedná se o zdravotně nezávadnou desku vyrobenou z vermikulitu (expandované horniny). Sálavého efektu desky dochází díky vysoké objemové hmotnosti 750 kg/m3 a speciálnímu složení pojiva, které zrychluje prostup tepla materiálem. Tato vysoká objemová hmotnost spolu nese i vysoké pevnosti. Deska je velmi kompaktní. Velké a přesné formáty desek urychlují stavbu krbu. Délka desky dovoluje použití jako překlad nad krbovou vložku bez spojování dvou kusů dohromady.

Vlastnosti Grenathermu jsou nastaveny tak, aby deska předávala zdravé sálavé teplo, měla vysoké pevnosti a při tom ji bylo možné zpracovávat standardními dřevoobráběcími nástroji. Tato technologie stavby krbu byla do nedávna nemožná. Nabízíme vám nový konstrukční sálavý materiál na trhu, díky kterému během jednoho dne spolehlivě, jednoduše a ekonomicky postavíte obestavbu. K práci s deskami Grenatherm nepotřebujete technologicky náročné vybavení, pro řezání desek stačí standardní dřevoobráběcí nástroje.

Technické informace:

  • Formát 1200x600x25 mm
  • Objemová hmotnost 750 kg/m3
  • Tolerance tloušťky +/- 0,3 m3
  • Klasifikační teplota 950 °C
  • Třída Reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 - A1 nehořlavá
  • Pevnost v tlaku, deformace do 10 % 4,38 N/mm2
  • Tolerance objemové hmotnosti +- 10 %
  • Tepelná kapacita 1,31 kJ/kgK
  • Tepelná roztažnost 8,5 . 10 -6 m/mK
  • Tepelná vodivost při 800 °C 0,3 W/mK

Zpracování a skladování:

Grenatherm se velmi lehce a přesně zpracovává ručními, či elektrickými nástroji na dřevo. Při ručním řezání nemotorovými nástroji je Grenatherm stejně jako ostatní vermikulitové desky téměř bezprašný. Vzniklé „piliny“ jsou těžké. Padají rovnou na zem, kde se jednoduše dají zamést. Piliny se nevpíjí do žádných povrchů dlažeb – nezpůsobují žádné sekundární škody. K manipulaci s deskami nejsou zapotřebí ochranné rukavice. Nešpiní textil.

Desky se k sobě lepí pouze speciálním lepidlem Grenapaste. Jeho smrštivost je laděna na vlastnosti vermikulitových desek. Lepidlo se dodává v kilových sáčcích a je přímo z výroby připraveno k použití.

Stačí 1 minutu prohnětat sáček. Lepené spoje čistěte od nečistot suchou a čistou houbičkou, či hadrem.

Grenatherm při lepení šroubujte pomocí samořezných vrutů se zápustnou hlavou. Tento pracovní postup vám dovoluje neustále pokračovat ve výstavbě. Nemusíte čekat, než vám zatuhne lepidlo.

Jako povrchovou úpravu používejte kamnářskou perlinku, malty a omítky značky SILATERM.

Nezpracovávejte pomocí vodní pily a skladujte v interiéru (viz. Bezpečnostní list).

Sálavý horkovzdušný krb

Využijete ho při stavbě horkovzdušných krbů, kde je požadavek sálavého tepla a není zapotřebí akumulační schopnost topidla. Při správném dimenzování topidla a jeho technickém navržení dosáhnete požadovaného sálání do 60 minut po roztopení.

 

    

 

Sálavý systémový akumulační horkovzdušný krb

Správný výběr krbové vložky či technologie stavby vám zajistí akumulační schopnost krbu.

Pokud použijete krbovou vložku, která je osazena akumulačními prstenci, nebo boční akumulační sadou, zajistíte tím akumulaci a rozložení vyrobeného tepla v čase. Tento typ vytápění je z hlediska snižující se energetické náročnosti budov čím dál preferovanější.

 

  

 

Sálavý zděný akumulační horkovzdušný krb

V případě, že krbová vložka v příslušenství nenabízí certifikované a testované akumulační příslušenství, lze docílit akumulační

schopnosti krbu technologickým postupem výstavby a správnou

volbou stavebních materiálů. Za krbovou vložku se následujícím způsobem vystaví akumulační stěna z doporučených akumulačních materiálů (např. SILATERM GRAFIT).

Velké využití Grenatherm nabízí u sálavých obestaveb krbových vložek s dvou či třístranným prosklením. Zde se vrchní těžká nástavba nad krbovou vložkou z klasických těžkých sálavých materiálů velmi těžko vynáší.